Utbildningar inom teknikinformation i Sverige

Utbildningar inom teknikinformation i Sverige

2015-10-06/Mikael Nilsson

Utbildningar inom teknikinformation i Sverige
– rapport till BOTI:s styrelse


Kartläggning genomförd av Mikael Nilsson på Mikael Nilsson Kommunikation i Stockholm. Rapporten författades den 6 oktober 2015, och har här kortats ned.

Kartläggningen lyfter inte bara fram utbildningar som specifikt leder till yrkesrollen teknikinformatör eller teknikillustratör – dessa är väldigt få – utan pekar även på utbildningar med ett innehåll och kurser som leder till kompetens som är/kan vara efterfrågad hos arbetsgivare/företag inom teknikinformation. En avgränsning gjordes gentemot företagsutbildningar och internt organiserade utbildningar. Sådana ingår inte i rapporten.

Den samlade bilden är att det finns många högskoleutbildningar inom information och det finns en stor mängd ytterst kvalificerade tekniska utbildningar på universitet och högskolor som ger en bra kunskapsgrund för att kunna arbeta som teknikinformatör/teknisk skribent. Men för att uppnå kombinationen teknisk kompetens och informationskompetens finns såvitt jag kan bedöma endast två-tre YH-utbildningar.

Yrkeshögskola

Hösten 2015 finns det endast två (tre beroende på hur man räknar) yrkeshögskoleutbildningar inom teknikinformation:

Teknikinformatör, Hermods, Solna (distans), 220 YH-poäng, ett år
Startade september 2015, 35 platser. En ny omgång är beviljad och planeras starta september 2016.

Teknikillustratör, Arvika Näringslivscentrum, 400 YH-poäng, ca 1,5 år
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Femte omgången startade i september 2015. Ett fåtal platser kvar i skrivande stund.

Teknikillustratör, Changemaker Educations, 400 YH-poäng, ca 1,5 år
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen bedrivs vid och i samarbete med Arvika Näringslivscentrum. Det är alltså samma utbildning som ovan.
Ansökningar inför 2017 och 2018
Myndigheten för Yrkeshögskolan har i dagarna (2015-09-24) publicerat vilka utbildningsanordnare som har ansökt om att bedriva YH-utbildning med start 2017 och 2018. Av de 1421 ansökningarna är fyra inom teknikinformation:

Teknikinformatör, Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Malmö,
200 YH-poäng, ett år. Start hösten 2016 och hösten 2017.
Denna utbildningsanordnare har tidigare bedrivit denna utbildning men har ingen pågående.   

Teknikinformatör, Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet, Mölndal,
200 YH-poäng, ett år. Start hösten 2016 och hösten 2017.                         

Teknikinformatör, NBI i Växjö AB, Göteborg, 225 YH-poäng. Start hösten 2016 och hösten 2017.
NBI har tidigare drivit denna utbildning på distans från Växjö. Senaste omgången avslutades sommaren 2015.       

Teknisk kommunikationsspecialist, Nackademin, Solna, 300 YH-poäng, ca 1,5 år

Härutöver finns ett antal YH-utbildningar som kan ha relevans för en yrkesroll inom teknikinformation, även om ingen av dem är specifikt inriktad till teknikinformatör, teknisk skribent/redaktör eller teknikillustratör. Några exempel bland Yrkeshögskolans 1104 st. utbildningar med start 2015 och 2016:

– 3D-visualisering, Yrgo, Göteborg, 100 YHp
– Avancerad CAD,         ”                  , 100 YHp
– CAD-konstruktör, Plushögskolan Stockholm, Yrgo Göteborg, 400 YHp
– Computer Graphics Design, 3D-grafiker, Yrgo Göteborg, 400 YHp
– Crossmedia digital producer, Handelsakademin Göteborg, 400 YHp
– Dataspelsutvecklare, flera olika utbildningar och på flera orter, 400-550 YHp
– Designteknik, Surface designer, Yrgo Göteborg, Tekniska Högskolan i Jönköping AB 415/400 YHp
– Digital Content Designer, Medieinstitutet Stockholm, 400 YHp
– Grafisk formgivare/informationsproducent, Learning Partner Sverige Nyköping, 380 YHp
– Manusförfattare, Alma Löv Education Sunne, 200 YHp
– Spelgrafiker, Hermods Malmö, 550 YHp
– Teknisk visualisering BIM, Jönköpings Tekniska Högskola, 400 YHp

 

Universitet/högskola

Som beskrivits finns en mängd tekniska utbildningar vid universitet och högskolor i Sverige som ger en bra och viktig kunskapsgrund för arbetet som teknikinformatör, teknisk skribent/redaktör eller teknikillustratör. Samtidigt är få av dem inriktade på den kommunikativa/pedagogiska delen av arbetet så att de kan betraktas som fullödiga utbildningar inom teknikinformation – med några få undantag.

I listan nämns även utbildningar vid universitet och högskola med inriktning på information, kommunikation, journalistik och skrivande men som saknar fokus på teknik.

Jag har tagit del av information om program och kurser på samtliga svenska universitet och högskolor.

Följande lista beskriver i punkt- och rubrikform sådana utbildningar och kurser på högskolor/universitet som kan vara bra och värdefulla för en yrkesverksamhet inom teknikinformation – även om de inte är heltäckande. En prioritering har gjorts så att utbildningar/institutioner som nämns tidigt i listan har mer tydliga kombinationer av teknisk utbildning och information/pedagogik/gestaltning som jag bedömer har bäring på yrkesroller inom teknikinformation.


Mälardalens högskola, Eskilstuna
Informationdesign, 180 högskolepoäng med inriktningarna:
– Informativ illustration
– Textdesign


Mittuniversitetet, Sundsvall/Härnösand/Östersund
– 5 st. civilingenjörsutbildningar, 300 p, varav en i Teknisk design
– Grafisk design och kommunikation, 180 p (fokus på formgivning av förpackningar)
– Informations- och PR-programmet, 180 p, (mer ett medialt samhällsperspektiv)
– Journalistikprogrammet, 180 p

Mittuniversitetet hade 2007-2013 en forskningssatsning inom EU-mål 2 benämnd TIC, Teknikinformationscentrum del I och del II, som syftade till att etablera en kunskapsnod inom teknikinformationsområdet. Del II, 2011-2013 syftade till att stärka och utveckla teknikinformationsföretag inom regionen genom effektivare metoder, kompetens och nätverksbyggande. Ett särskilt projekt kallat KATI, 2012-2014, ägnades Kundanpassad Teknikinformation. Båda dessa projekt är avslutade.


Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar
– Inget fullt program annat än Mediekreatörsprogrammet, 180 p, med en humanistisk inriktning
– Enstaka kurser som kan vara användbara, t.ex:
– IKT och lärande – digital kompetens och pedagogiska verktyg inom ämnet Medieteknik, 7,5 p
– Digital illustration, 15 p, och andra kurser inom design och grafisk design
– Master inom Medieteknik, 30 p


Uppsala universitet
– Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi, 300p. År 4-5 profilering med fyra inriktningar, varav en inom ”Människa, maskin och samhälle”.
– Ett antal högskoleingenjörsprogram, 180 p
Lunds universitet
– Civilingenjörsutbildning i Informations- och kommunikationsteknik, 300 p.
– Olika högskoleingenjörsprogram, 180 p.
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
– Ett antal civilingenjörsutbildningar, bl.a. inom Medieteknik, 300 p.
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
– Civilingenjörsutbildningar, bl.a. inom Teknisk design, 300 p.
Linköpings universitet
– Civilingenjörsutbildningar, bl.a. i Medieteknik och Informationsteknologi, 300 p.
– Inom området Kultur, Media, design: Grafisk design och kommunikation, 180 p.
Luleå Tekniska Universitet
– Civilingenjörsutbildning, Teknisk design, 300 p
– Högskoleingenjörsutbildning inom Teknisk design, 180 p
– Relevanta kurser: Mediedesign – konstnärlig grund, grafisk design 15 p, Grafisk design 1 och 2, Layout, illustration och bildbehandling, 7,5 p
Blekinge Tekniska Högskola
– Civilingenjörsutbildning i spel- och programvaruteknik, 300 p
– Kurs: Datorgrafik, 7,5 p.


Karlstads universitet
– 6-7 civilingenjörsprogram, inget specifikt inriktat mot design eller information
– Högskolenivå: Information och PR (medie- och samhällsinriktat), 180 p, Visuell kommunikation och design, 180 p.
Stockholms universitet
– Journalistik, 180 + 120 p.
Göteborgs universitet
– Journalistik, 120 + 60 p.
– Kommunikatör – med inriktning mot myndighet och offentlig förvaltning, 120 p.
Umeå universitet
– Civilingenjörsprogram i Interaktion och design, 300 p. Inriktning mot mobila system. Med kurser inom bl.a. medieteknik, industridesign, teknik för interaktion, psykologi m.m.
Södertörns högskola, Stockholm
Program:
– Ekonomi, teknik och design, 180 p. (marknads- och marknadsföringsorienterat)
– IT, medier och design, 180 p. (medieinriktat)
– Journalistik, 180 p. (samhälls- och medieinriktat)
– Kommunikatörsprogrammet, 180 p. (samhälls- och företagsinriktat)
Högskolan i Borås
– Designteknikerutbildning, 180 p (inriktat mot textil/konfektion)
Jönköping University (högskola)
– 3D-teknik, 120 p
– Digital visualisering, 120 p (inriktning film/reklam)
– Grafisk design och webbutveckling, 120 p (marknads- och medieinriktat)
– Maskinteknik, produktutveckling och design, 180 p
– Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 p.
Högskolan i Kristianstad
– Kurser inom grafisk design (mest digital) med olika inriktning
Högskolan i Halmstad
– Tekniska basterminer med olika inriktning, t.ex. data, elektronik, energi, maskin, bygg, biomekanik, utvecklingsingenjör.
– Civilingenjör Datateknik, 300 p.
– Maskiningenjör, 180 p.
– Mekatronikingenjör, 180 p.
– Byggnadsingenjör, flera inriktningar, 180 p.
Högskolan i Skövde
– Designingenjör, 180 p. (inriktning produktutveckling)
– Maskiningenjör, 180 p. (inriktning konstruktion)
– Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram, 120 p.
Högskolan i Dalarna
– Grafisk design, 180 p.
– Maskinteknik, 180 .
Högskolan i Gävle
– Flera specialiserade högskoleingenjörsutbildningar, bl.a. automations-, byggnads-, data-,
elektronik-, energisystem-, maskiningenjör, 180 p.
– Industridesign, 180 p
– Informationsteknologi med GIS-inriktning, 180 p. (geografiska informationssystem)
– Kommunikationsprogrammet – med inriktningar Kommunikatör och Professionellt skrivande, 180 p.
Högskolan Väst, Trollhättan
– 3D-animation och visualisering, 180 p.
– Maskiningenjör, med inriktning Industriell produktion och Produktutv