Vad händer i BOTIs arbetsgrupper under 2017?

Vad händer i BOTIs arbetsgrupper under 2017?

Vi tar pulsen på Kompetensförsörjningsrådet och ställer ett par frågor till Erik Sundström från Infotiv. Han är rådets sammankallande och har varit med sedan rådet startades i mars 2015.

Vad är Kompetensförsörjningsrådets plan att fokusera på under 2017?

En stor konkret fråga som vi ska jobba med under året är att bygga vidare på Mikael Nilssons kartläggning av teknikinformatörs-utbildningar [länk till rapporten]. Vi ska ta rapporten till nästa nivå och utreda hur kompetensbehovet inom teknikinformation ser ut hos våra medlemsföretag. Vi tänker oss workshops för att jobba fram en grundspec. och sedan mot slutet av året vill vi bjuda in till webinar för en bredare diskussion om kompetensbehov.

Erik Sundström, sammankallande för Kompetensförsörjnings-rådet

Hur ska materialet användas?

Det kommer att vara användbart på många sätt för våra medlemsföretag. Dels som inspiration vid utformning av annonser i rekryteringssammanhang, dels som guidning i jobbet med kompetensutveckling av anställda.

Målet är att få bättre koll på och tydliggöra kompetensområdena inom teknikinformation samt visa på var och hur man kan tillskansa sig specifik kunskap.

Utredningen av kompetensbehov är ett delmål – på längre sikt vill vi kunna jämföra med resultatet av utbildningskartläggningen och jobba vidare med de eventuella luckor som påvisas.

Vad vill rådet uppnå på längre sikt?

Vår vision är att Kompetensförsörjningsrådet ska vara BOTIs plattform inom kompetens- och utbildningsfrågor. Rådet ska fungera som moderator för våra medlemsföretag. Till oss ska de kunna vända sig med frågor om olika teknikinformatörsutbildningar både i Sverige och utomlands. För att uppnå detta behöver vi skaffa ökad kännedom och bygga vidare på våra kontakter inom området.

Hur har ni lagt upp arbetet i Kompetensförsörjningsrådet och hur många är ni i gruppen?

Vi är sex personer och träffas ett par gånger om året. I övrigt har vi telefonmöten. Arbetsinsatsen hålls på en rimlig nivå då allt engagemang sker utöver våra vanliga jobb. Att delta i ett BOTI-råd är ett bra tillfälle att fördjupa sig i frågor man brinner för, det ger mycket tillbaka.

Varför vill du engagera dig i Kompetensförsörjningsrådet?

Jag ser det som en god möjlighet att nätverka samtidigt som det ger chans att påverka inom utbildningsfrågor. I rollen som konsultchef har jag stor nytta av att bättre förstå teknikinformatörens  kompetenser och kan med denna kunskap hjälpa både våra konsulter och våra kunder.