BOTI 2017 börjar ta form!

BOTI 2017 börjar ta form!

BOTI 2017, 15 – 16 november, 2017

I höst är det åter dags för den inom teknikinformationsbranschen så uppskattade årliga konferensen. Från tidigare år har vi fått feedback på att föredrag om erfarenheter varit uppskattat samt att något bättre lokaler önskas. I år tänker vi uppfylla båda!

Konferensen kommer denna gång att äga rum på Quality Hotel Globe i Stockholm, granne med Globen och Tele2 Arena.

Vi vill vi uppmana alla, medlemmar och tidigare deltagare, att komma med förslag på talare till konferensen.

I år önskar vi förslag på talare och ämnen med fokus på erfarenheter av förändringar vad gäller teknikinformation. Det kan vara olika typer av förändringar, till exempel:

  • Användning av ny teknik, för produktion av teknikinformation eller för leverans och presentation av teknikinformation.
  • Förändrade affärsmodeller för teknikinformationen.
  • Förändrade processer och arbetssätt för teknikinformationen.
  • Nya format eller nya strukturer att presentera teknikinformation på.

Kanske har ditt företag genomfört en förändring eller har du tips på något annat företag som gjort detta?

Välkommen med ditt förslag på talare; mejla en halv A4-sida innehållande förslag, beskrivande text och kontaktuppgifter samt, om det är relevant, gärna en kort biografi. Skicka ditt förslag till boti2017@boti.se senast den 31 maj. Om du har förslag på annan talare än dig själv/din egen organisation så räcker det med kontaktuppgifter och en kort beskrivning så söker vi upp ert tips för att be om input från dem.

Vi välkomnar förstås också alla utställare vid konferensen. I år tänkte vi kolla intresset att köra en demo. Det blir då i en särskild lokal, och kommer att innebära en extra kostnad motsvarande självkostnadspris för lokalen. Meddela oss om din organisation är intresserad!

Sedan hoppas vi givetvis att få träffa på dig som besökare på konferensen!

Varma hälsningar, BOTIs arbetsgrupp för BOTI 2017
Johan Thornadtsson, Sigma Technology
Anna-Karin Andersson, Saab

www.boti.se