Styrelsemöte 30/8

Styrelsemöte 30/8

Styrelsemöte har ägt rum den 30 augusti i Infotivs lokaler i Göteborg. Styrelsen träffas face to face varannan månad, och har Skypemöten däremellan.

Bland punkterna på dagordningen var naturligtvis den stundande konferensen, men också en inspirerande föreläsning av Jan-Erik Åberg (Sigma) om att höja statusen på teknikinformation. Marknadsgruppens Henrik Alvstråle (Alvseal Solutions) och Malin Olofsson (Infotiv) deltog också och berättade om sitt arbete.

På agendan är också alltid vad vi kan göra för att öka medlemsvärdet för er medlemmar, en utkomst av det arbetet är de olika intressanta webinarerna som kommer under hösten.

Hälsningar Styrelsen