Styrelsemöte 4/10

Styrelsemöte 4/10

Styrelsen har haft ett halvdagsmöte via Skype. BOTI 2017 och kommande webinarer avhandlades, liksom rådens arbete. Dessutom presenterades två olika intressanta tjänster av extern deltagare, rörande dels medarbetarenkäter, dels en tjänst för att väcka intresse hos skolungdomar för olika branscher, inklusive ”distans-PRAO”. Styrelsen kommer att föra fortsatta diskussioner kring vårt eventuella engagemang i dessa tjänster.

Styrelsen har också haft kontakt med CIDM (The Center for Information Development), en organisation baserad i USA med liknande inriktning som BOTI, för att undersöka om det kan finnas några synergier oss  emellan.

/Styrelsen