Styrelsemöte 6/11

Styrelsemöte 6/11

Styrelsen har haft ett Skype-möte för att framför allt stämma av det sista inför konferensen.

Vid det förra styrelsemötet presenterades två olika tjänster, som man kan läsa om i tidigare inlägg. Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med tjänsten gällande medarbetarenkäter, då vi inte såg att det skulle skapa värde för BOTIs medlemmar. Däremot kommer vi på årsmötet i vår, att ta upp tjänsten ”Business-jag” som syftar till att väcka intresse hos skolungdomar för olika branscher, och därmed ger oss en chans att marknadsföra oss mot potentiell framtida arbetskraft.

Nästa möte äger rum i samband med konferensen, vi ses då!

/Styrelsen