Bli medlem

Alla företag och organisationer med professionell verksamhet inom teknikinformation är välkomna att bli medlemmar i BOTI. Verksamheten ska vara regelbunden under minst två bokslut i följd.

Medlemsavgiften för en organisation eller ett företag är 5 000 kr/år.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om medlemskap.

BOTI:s stadgar