Kategori: Nyhet

Debattartikel Ny Teknik

Läs artikel om teknikinformation och mätbarhet!

https://www.nyteknik.se/opinion/ratt-teknikinformation-ar-hardvaluta-som-gar-att-mata-6920949

Nyttan av digital teknikinformation i tillverkande organisationer

Webinar 15 december kl 12.00

I detta webinar kommer Karin Ahlin, doktorand på Mittuniversitetet, att beskriva sin forskning om nyttan av digital teknikinformation. Karin har under sina fem år som doktorand utforskat vad som ses som den interna organisationens nytta, hur dessa kan omvandlas från omätbara till mätbara och vad som påverkar nyttan. Materialet kommer från studier i svenska samt amerikanska tillverkande organisationer och har sammanställts inom forskarämnet Informatik. Det senare innebär att det finns både tekniska och samhällsvetenskapliga aspekter på t ex hur nytta kan mätas.

Karin har en bakgrund som systemutvecklare och har, före sina doktorandstudier, arbetet 25 år inom IT-industrin. Hennes yrkesroller inriktade sig framförallt med med ledning av systemutvecklingsprojekt av ekonomiska processer och samhällskritiska system i en svensk och europeisk kontext.

Styrelsemöte 6/11

Styrelsen har haft ett Skype-möte för att framför allt stämma av det sista inför konferensen.

Vid det förra styrelsemötet presenterades två olika tjänster, som man kan läsa om i tidigare inlägg. Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med tjänsten gällande medarbetarenkäter, då vi inte såg att det skulle skapa värde för BOTIs medlemmar. Däremot kommer vi på årsmötet i vår, att ta upp tjänsten ”Business-jag” som syftar till att väcka intresse hos skolungdomar för olika branscher, och därmed ger oss en chans att marknadsföra oss mot potentiell framtida arbetskraft.

Nästa möte äger rum i samband med konferensen, vi ses då!

/Styrelsen

Styrelsemöte 4/10

Styrelsen har haft ett halvdagsmöte via Skype. BOTI 2017 och kommande webinarer avhandlades, liksom rådens arbete. Dessutom presenterades två olika intressanta tjänster av extern deltagare, rörande dels medarbetarenkäter, dels en tjänst för att väcka intresse hos skolungdomar för olika branscher, inklusive ”distans-PRAO”. Styrelsen kommer att föra fortsatta diskussioner kring vårt eventuella engagemang i dessa tjänster.

Styrelsen har också haft kontakt med CIDM (The Center for Information Development), en organisation baserad i USA med liknande inriktning som BOTI, för att undersöka om det kan finnas några synergier oss  emellan.

/Styrelsen

Styrelsemöte 30/8

Styrelsemöte har ägt rum den 30 augusti i Infotivs lokaler i Göteborg. Styrelsen träffas face to face varannan månad, och har Skypemöten däremellan.

Bland punkterna på dagordningen var naturligtvis den stundande konferensen, men också en inspirerande föreläsning av Jan-Erik Åberg (Sigma) om att höja statusen på teknikinformation. Marknadsgruppens Henrik Alvstråle (Alvseal Solutions) och Malin Olofsson (Infotiv) deltog också och berättade om sitt arbete.

På agendan är också alltid vad vi kan göra för att öka medlemsvärdet för er medlemmar, en utkomst av det arbetet är de olika intressanta webinarerna som kommer under hösten.

Hälsningar Styrelsen

Webinar ”Teknisk information på SAAB och S1000D” 8/11 kl 14.00

Hej alla medlemmar!

Den 8/11 kl 14.00 så kommer vi arrangera ett spännande webinar, se mer information nedan. Är ditt företag inte medlem ännu? Läs mer på sidan: Bli medlem

 • Introduktion till Saab, Teknisk Information och S1000D
 • Genomgång av STINS (Saab Technical Information Normalization Suite)
  • Konvertering
  • Regelhantering / Business Rules
  • Kvalitetsgranskning
 • Presentation av tänkt arbetsflöde och övrigt process-stöd (Uptime + IETP)
  • Analyze, Design, Produce, Review, Delivery

Talare: Mathias Hagsér,  Technical Information Architect

Styrelsemöte 11/5

Styrelsen hade förmånen att få låna konferensrum av Sinf för vårt styrelsemöte. Mötet fokuserade framför allt på höstens konferens och innehållet i den. Vi pratade också möjliga nya medlemmar och tittade på vår nya hemsida (som lanserades 17/5 kl 12,30 i ett webinarie). Diskussionerna fortsatte under kvällens middag.

BOTI 2017 börjar ta form!

BOTI 2017, 15 – 16 november, 2017

I höst är det åter dags för den inom teknikinformationsbranschen så uppskattade årliga konferensen. Från tidigare år har vi fått feedback på att föredrag om erfarenheter varit uppskattat samt att något bättre lokaler önskas. I år tänker vi uppfylla båda!

Konferensen kommer denna gång att äga rum på Quality Hotel Globe i Stockholm, granne med Globen och Tele2 Arena.

Vi vill vi uppmana alla, medlemmar och tidigare deltagare, att komma med förslag på talare till konferensen.

I år önskar vi förslag på talare och ämnen med fokus på erfarenheter av förändringar vad gäller teknikinformation. Det kan vara olika typer av förändringar, till exempel:

 • Användning av ny teknik, för produktion av teknikinformation eller för leverans och presentation av teknikinformation.
 • Förändrade affärsmodeller för teknikinformationen.
 • Förändrade processer och arbetssätt för teknikinformationen.
 • Nya format eller nya strukturer att presentera teknikinformation på.

Kanske har ditt företag genomfört en förändring eller har du tips på något annat företag som gjort detta?

Välkommen med ditt förslag på talare; mejla en halv A4-sida innehållande förslag, beskrivande text och kontaktuppgifter samt, om det är relevant, gärna en kort biografi. Skicka ditt förslag till boti2017@boti.se senast den 31 maj. Om du har förslag på annan talare än dig själv/din egen organisation så räcker det med kontaktuppgifter och en kort beskrivning så söker vi upp ert tips för att be om input från dem.

Vi välkomnar förstås också alla utställare vid konferensen. I år tänkte vi kolla intresset att köra en demo. Det blir då i en särskild lokal, och kommer att innebära en extra kostnad motsvarande självkostnadspris för lokalen. Meddela oss om din organisation är intresserad!

Sedan hoppas vi givetvis att få träffa på dig som besökare på konferensen!

Varma hälsningar, BOTIs arbetsgrupp för BOTI 2017
Johan Thornadtsson, Sigma Technology
Anna-Karin Andersson, Saab

www.boti.se

Vad händer i BOTIs arbetsgrupper under 2017?

Vi tar pulsen på Kompetensförsörjningsrådet och ställer ett par frågor till Erik Sundström från Infotiv. Han är rådets sammankallande och har varit med sedan rådet startades i mars 2015.

Vad är Kompetensförsörjningsrådets plan att fokusera på under 2017?

En stor konkret fråga som vi ska jobba med under året är att bygga vidare på Mikael Nilssons kartläggning av teknikinformatörs-utbildningar [länk till rapporten]. Vi ska ta rapporten till nästa nivå och utreda hur kompetensbehovet inom teknikinformation ser ut hos våra medlemsföretag. Vi tänker oss workshops för att jobba fram en grundspec. och sedan mot slutet av året vill vi bjuda in till webinar för en bredare diskussion om kompetensbehov.

Erik Sundström, sammankallande för Kompetensförsörjnings-rådet

Hur ska materialet användas?

Det kommer att vara användbart på många sätt för våra medlemsföretag. Dels som inspiration vid utformning av annonser i rekryteringssammanhang, dels som guidning i jobbet med kompetensutveckling av anställda.

Målet är att få bättre koll på och tydliggöra kompetensområdena inom teknikinformation samt visa på var och hur man kan tillskansa sig specifik kunskap.

Utredningen av kompetensbehov är ett delmål – på längre sikt vill vi kunna jämföra med resultatet av utbildningskartläggningen och jobba vidare med de eventuella luckor som påvisas.

Vad vill rådet uppnå på längre sikt?

Vår vision är att Kompetensförsörjningsrådet ska vara BOTIs plattform inom kompetens- och utbildningsfrågor. Rådet ska fungera som moderator för våra medlemsföretag. Till oss ska de kunna vända sig med frågor om olika teknikinformatörsutbildningar både i Sverige och utomlands. För att uppnå detta behöver vi skaffa ökad kännedom och bygga vidare på våra kontakter inom området.

Hur har ni lagt upp arbetet i Kompetensförsörjningsrådet och hur många är ni i gruppen?

Vi är sex personer och träffas ett par gånger om året. I övrigt har vi telefonmöten. Arbetsinsatsen hålls på en rimlig nivå då allt engagemang sker utöver våra vanliga jobb. Att delta i ett BOTI-råd är ett bra tillfälle att fördjupa sig i frågor man brinner för, det ger mycket tillbaka.

Varför vill du engagera dig i Kompetensförsörjningsrådet?

Jag ser det som en god möjlighet att nätverka samtidigt som det ger chans att påverka inom utbildningsfrågor. I rollen som konsultchef har jag stor nytta av att bättre förstå teknikinformatörens  kompetenser och kan med denna kunskap hjälpa både våra konsulter och våra kunder.

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på BOTIs årsmöte 2017

Det äger rum den 16/3, kl 10-16, i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Förutom umgänge och erfarenhetsutbyte med övriga medlemsföretag bjuds vi på spännande föreläsningar om bland annat AR- och VR-tekniken samt ett fullskaligt case med DITA-implementation!

Hälsningar BOTIs styrelse