Kategori: Uncategorized

BOTI årsmöte 2017

Torsdag, 16 mars 2017
Tid: 10:00 – 16:00p

Hej BOTI-medlemmar!

Vänligen allokera denna tid för BOTIs årsmöte. Alla anställda hos våra medlemsföretag är välkomna att delta, men jag behöver en accept på denna kallelse för att planera lokal och lunch/fika. Du som kontaktperson hos medlemsföretaget väljer vem du vill skicka denna kallelse vidare till, dock har varje medlemsföretag en röst och väljer vem som skall rösta vid fler deltagare.

Missa inte chansen att vara med och välj styrelse och inriktning för BOTI för 2017!

Preliminär agenda:

10:00-12:00: Extern föreläsare och workshop kring aktuellt ämne inom teknikinformation
12:00-13:00: Gemensam Lunch
13:00-14:30: Ordinarie årsstämma
14:30-16:00: Möjlighet för råd och grupper att träffas och diskutera.

Jag återkommer med mer detaljer om föreläsning, agenda för ordinarie årsstämma, samt lokal.

Vänligen svara redan nu om du kan deltaga för vår planerings skull.

Välkommen!
Johan Thornadtsson,
Ordförande, BOTI
070-6648292