Nyhetsarkiv

Debattartikel Ny Teknik

Läs artikel om teknikinformation och mätbarhet!

https://www.nyteknik.se/opinion/ratt-teknikinformation-ar-hardvaluta-som-gar-att-mata-6920949

BOTI webinar, kvalitetssäkring av innehåll

Välkommen till ett webinar arrangerat av BOTI!

Tid: 30/5 kl 13-13.30

Ämne:

Kvalitetssäkring av innehåll på Xylem – Hur uppnå högre kvalitet genom att effektivisera den editoriella granskningen?

20 minuters presentation med 10 minuters efterföljande Q&A

Anmälan: Skicka ett mail till webinar@boti.se så skickar vi länk till webinariet.

 

Hälsningar BOTI webinarsgruppen

BOTIs årsmöte 2018

Vi har haft årsmöte och valt ny styrelse:

 • Erik Sundström, Infotiv, ordförande
 • Johan Thornadtsson, Sigma Technology
 • Karin Reichard, Atlas Copco
 • Mats Hermansson, Saab
 • Karl Bjelkesjö, Xylem
 • Eric Tengstrand, Etteplan

 

Ny ordförande Erik Sundström tackar av avgående ordförande Anna Nygård-Birgersson.

BOTI årsmöte 2018, 8/3

BOTI årsmöte 2018!

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet som äger rum den 8/3 kl 9.30-15.00 och innehåller föreläsningar och besök i Atlas Copcos gruva.

Plats: Atlas Copcos huvudkontor i Sickla, Sickla Industriväg 19, Stockholm

Agenda:

09.30                 Samling Atlas Copco reception (besöksanmälan till Karin Reichard)

09.45                 Kaffe o bulle

10.00                Emergent Configurations (EC) as a way to engineer IoT systems, Romina Spalazzese

The topic of this presentation is a discussion about Emergent Configurations (EC) as a way to engineer IoT systems to cope with such challenges; report about some achievements; and draw future perspectives. The investigations about ECs are carried out as part of the ECOS project (http://iotap.mah.se/projects/ecos/) where we aim at supporting users to understand and effectively using ECs by suitably designing systems and interactions. This research is conducted in close collaboration with Sigma Technology within the Internet of Things and People (http://iotap.mah.se/) Research Center.

11.00                 Produktinformation på Atlas Copco, Karin Reichard

Fokusområden
Organisation
System
Processer
Utmaningar

12.00                 Gruvbesök

Vi gör ett besök i Atlas Copco gruva, som ligger rakt under kontoret. Vi går i gruvgångarna och tittar på utställning av Atlas Copco utrustningar från de olika affärsområdena.


Glad besökare i gruvan!

12.30                 Lunch

13.30                 Årsmöte

15.00                 Slut


Mingel på BOTIs årsmöte 2017

 

Nyttan av digital teknikinformation i tillverkande organisationer

Webinar 15 december kl 12.00

I detta webinar kommer Karin Ahlin, doktorand på Mittuniversitetet, att beskriva sin forskning om nyttan av digital teknikinformation. Karin har under sina fem år som doktorand utforskat vad som ses som den interna organisationens nytta, hur dessa kan omvandlas från omätbara till mätbara och vad som påverkar nyttan. Materialet kommer från studier i svenska samt amerikanska tillverkande organisationer och har sammanställts inom forskarämnet Informatik. Det senare innebär att det finns både tekniska och samhällsvetenskapliga aspekter på t ex hur nytta kan mätas.

Karin har en bakgrund som systemutvecklare och har, före sina doktorandstudier, arbetet 25 år inom IT-industrin. Hennes yrkesroller inriktade sig framförallt med med ledning av systemutvecklingsprojekt av ekonomiska processer och samhällskritiska system i en svensk och europeisk kontext.

Styrelsemöte 6/11

Styrelsen har haft ett Skype-möte för att framför allt stämma av det sista inför konferensen.

Vid det förra styrelsemötet presenterades två olika tjänster, som man kan läsa om i tidigare inlägg. Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med tjänsten gällande medarbetarenkäter, då vi inte såg att det skulle skapa värde för BOTIs medlemmar. Däremot kommer vi på årsmötet i vår, att ta upp tjänsten ”Business-jag” som syftar till att väcka intresse hos skolungdomar för olika branscher, och därmed ger oss en chans att marknadsföra oss mot potentiell framtida arbetskraft.

Nästa möte äger rum i samband med konferensen, vi ses då!

/Styrelsen

Styrelsemöte 4/10

Styrelsen har haft ett halvdagsmöte via Skype. BOTI 2017 och kommande webinarer avhandlades, liksom rådens arbete. Dessutom presenterades två olika intressanta tjänster av extern deltagare, rörande dels medarbetarenkäter, dels en tjänst för att väcka intresse hos skolungdomar för olika branscher, inklusive ”distans-PRAO”. Styrelsen kommer att föra fortsatta diskussioner kring vårt eventuella engagemang i dessa tjänster.

Styrelsen har också haft kontakt med CIDM (The Center for Information Development), en organisation baserad i USA med liknande inriktning som BOTI, för att undersöka om det kan finnas några synergier oss  emellan.

/Styrelsen

Styrelsemöte 30/8

Styrelsemöte har ägt rum den 30 augusti i Infotivs lokaler i Göteborg. Styrelsen träffas face to face varannan månad, och har Skypemöten däremellan.

Bland punkterna på dagordningen var naturligtvis den stundande konferensen, men också en inspirerande föreläsning av Jan-Erik Åberg (Sigma) om att höja statusen på teknikinformation. Marknadsgruppens Henrik Alvstråle (Alvseal Solutions) och Malin Olofsson (Infotiv) deltog också och berättade om sitt arbete.

På agendan är också alltid vad vi kan göra för att öka medlemsvärdet för er medlemmar, en utkomst av det arbetet är de olika intressanta webinarerna som kommer under hösten.

Hälsningar Styrelsen

Webinar ”Teknisk information på SAAB och S1000D” 8/11 kl 14.00

Hej alla medlemmar!

Den 8/11 kl 14.00 så kommer vi arrangera ett spännande webinar, se mer information nedan. Är ditt företag inte medlem ännu? Läs mer på sidan: Bli medlem

 • Introduktion till Saab, Teknisk Information och S1000D
 • Genomgång av STINS (Saab Technical Information Normalization Suite)
  • Konvertering
  • Regelhantering / Business Rules
  • Kvalitetsgranskning
 • Presentation av tänkt arbetsflöde och övrigt process-stöd (Uptime + IETP)
  • Analyze, Design, Produce, Review, Delivery

Talare: Mathias Hagsér,  Technical Information Architect

Styrelsemöte 11/5

Styrelsen hade förmånen att få låna konferensrum av Sinf för vårt styrelsemöte. Mötet fokuserade framför allt på höstens konferens och innehållet i den. Vi pratade också möjliga nya medlemmar och tittade på vår nya hemsida (som lanserades 17/5 kl 12,30 i ett webinarie). Diskussionerna fortsatte under kvällens middag.