Nyhetsarkiv

Nyttan av digital teknikinformation i tillverkande organisationer

Webinar 15 december kl 12.00

I detta webinar kommer Karin Ahlin, doktorand på Mittuniversitetet, att beskriva sin forskning om nyttan av digital teknikinformation. Karin har under sina fem år som doktorand utforskat vad som ses som den interna organisationens nytta, hur dessa kan omvandlas från omätbara till mätbara och vad som påverkar nyttan. Materialet kommer från studier i svenska samt amerikanska tillverkande organisationer och har sammanställts inom forskarämnet Informatik. Det senare innebär att det finns både tekniska och samhällsvetenskapliga aspekter på t ex hur nytta kan mätas.

Karin har en bakgrund som systemutvecklare och har, före sina doktorandstudier, arbetet 25 år inom IT-industrin. Hennes yrkesroller inriktade sig framförallt med med ledning av systemutvecklingsprojekt av ekonomiska processer och samhällskritiska system i en svensk och europeisk kontext.

Styrelsemöte 6/11

Styrelsen har haft ett Skype-möte för att framför allt stämma av det sista inför konferensen.

Vid det förra styrelsemötet presenterades två olika tjänster, som man kan läsa om i tidigare inlägg. Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med tjänsten gällande medarbetarenkäter, då vi inte såg att det skulle skapa värde för BOTIs medlemmar. Däremot kommer vi på årsmötet i vår, att ta upp tjänsten ”Business-jag” som syftar till att väcka intresse hos skolungdomar för olika branscher, och därmed ger oss en chans att marknadsföra oss mot potentiell framtida arbetskraft.

Nästa möte äger rum i samband med konferensen, vi ses då!

/Styrelsen

Styrelsemöte 4/10

Styrelsen har haft ett halvdagsmöte via Skype. BOTI 2017 och kommande webinarer avhandlades, liksom rådens arbete. Dessutom presenterades två olika intressanta tjänster av extern deltagare, rörande dels medarbetarenkäter, dels en tjänst för att väcka intresse hos skolungdomar för olika branscher, inklusive ”distans-PRAO”. Styrelsen kommer att föra fortsatta diskussioner kring vårt eventuella engagemang i dessa tjänster.

Styrelsen har också haft kontakt med CIDM (The Center for Information Development), en organisation baserad i USA med liknande inriktning som BOTI, för att undersöka om det kan finnas några synergier oss  emellan.

/Styrelsen

Styrelsemöte 30/8

Styrelsemöte har ägt rum den 30 augusti i Infotivs lokaler i Göteborg. Styrelsen träffas face to face varannan månad, och har Skypemöten däremellan.

Bland punkterna på dagordningen var naturligtvis den stundande konferensen, men också en inspirerande föreläsning av Jan-Erik Åberg (Sigma) om att höja statusen på teknikinformation. Marknadsgruppens Henrik Alvstråle (Alvseal Solutions) och Malin Olofsson (Infotiv) deltog också och berättade om sitt arbete.

På agendan är också alltid vad vi kan göra för att öka medlemsvärdet för er medlemmar, en utkomst av det arbetet är de olika intressanta webinarerna som kommer under hösten.

Hälsningar Styrelsen

Webinar ”Teknisk information på SAAB och S1000D” 8/11 kl 14.00

Hej alla medlemmar!

Den 8/11 kl 14.00 så kommer vi arrangera ett spännande webinar, se mer information nedan. Är ditt företag inte medlem ännu? Läs mer på sidan: Bli medlem

 • Introduktion till Saab, Teknisk Information och S1000D
 • Genomgång av STINS (Saab Technical Information Normalization Suite)
  • Konvertering
  • Regelhantering / Business Rules
  • Kvalitetsgranskning
 • Presentation av tänkt arbetsflöde och övrigt process-stöd (Uptime + IETP)
  • Analyze, Design, Produce, Review, Delivery

Talare: Mathias Hagsér,  Technical Information Architect

Styrelsemöte 11/5

Styrelsen hade förmånen att få låna konferensrum av Sinf för vårt styrelsemöte. Mötet fokuserade framför allt på höstens konferens och innehållet i den. Vi pratade också möjliga nya medlemmar och tittade på vår nya hemsida (som lanserades 17/5 kl 12,30 i ett webinarie). Diskussionerna fortsatte under kvällens middag.

Vad är teknikinformation?

Teknikinformation

Teknikinformation är saklig och faktabaserad information om produkter, processer, ämnen och tjänster. Teknikinformation används under hela livscykeln: från utveckling, försäljning, installation, användning och underhåll till avveckling.

Teknikinformation kan bestå av text, bild, film, ljud eller annan media som distribueras på ett lämpligt sätt för användarna: exempelvis online, som inbyggda element eller i tryckt form.

Exempel på dokumentation som räknas som teknikinformation:

 • Bruksanvisningar
 • Processbeskrivningar
 • Monteringsanvisningar
 • Tekniska datablad
 • Utbildningsmaterial runt produkter och processer
 • Beskrivningar av kemiska ämnen
 • Funktionsbeskrivningar
 • Serviceanvisningar
 • Säkerhetsdatablad


Exempel på dokumentation som inte räknas som teknikinformation:

 • Vetenskapliga skrifter
 • Marknadsföringsmaterial
 • Journalistiska texter
 • Skönlitteratur, prosa
 • Övrigt utbildningsmaterial (exempelvis kurslitteratur)


Vad är teknikinformationsbranschen?

Branschen för teknikinformation består av organisationer som på konsultbasis producerar teknikinformation, interna avdelningar på företag med uppgift att ta fram teknikinformation, samt beställare av teknikinformation och andra intressenter.

Teknikinformatörers yrkesroller

Termen teknikinformatör (technical communicator) är ett samlingsnamn för ett antal yrkesroller som producerar teknikinformatior. En teknikinformatör kan inneha en eller flera yrkesroller. Här är en förteckning över olika teknikinformatörsroller som är vanliga idag samt exempel på arbetsuppgifter för de olika rollerna:

Svensk benämning

Engelsk benämning Beskrivning
Teknikinformatör

Technical Communicator

Samlingsnamn för yrkesrollerna nedan.
Teknisk skribent Technical author, technical writer Skriver texter efter underlag från ämnesexperter.
Teknisk redaktör Technical editor Granskar och bearbetar befintlig text, struktur och layout.
Teknisk illustratör Technical illustrator Skapar bildmaterial till teknikinformation.
Teknisk animatör Technical animator Skapar animationer till teknikinformation.
Informationsdesigner Information designer Designar teknikinformation så att den blir så begriplig och lättillgänglig som möjligt.
Informationsarkitekt Information architect, information engineer Organiserar och strukturerar teknikinformation på ett effektivt och hållbart sätt.
Innehållsförvaltare Content manager Ansvarar för lagring, hantering och återanvändbarhet av teknikinformation i digital form samt eventuellt publicering.
Teknisk översättare Technical translator, technical interpreter Översätter och lokaliserar teknikinformation från ett språk till ett annat språk.

BOTI 2017 börjar ta form!

BOTI 2017, 15 – 16 november, 2017

I höst är det åter dags för den inom teknikinformationsbranschen så uppskattade årliga konferensen. Från tidigare år har vi fått feedback på att föredrag om erfarenheter varit uppskattat samt att något bättre lokaler önskas. I år tänker vi uppfylla båda!

Konferensen kommer denna gång att äga rum på Quality Hotel Globe i Stockholm, granne med Globen och Tele2 Arena.

Vi vill vi uppmana alla, medlemmar och tidigare deltagare, att komma med förslag på talare till konferensen.

I år önskar vi förslag på talare och ämnen med fokus på erfarenheter av förändringar vad gäller teknikinformation. Det kan vara olika typer av förändringar, till exempel:

 • Användning av ny teknik, för produktion av teknikinformation eller för leverans och presentation av teknikinformation.
 • Förändrade affärsmodeller för teknikinformationen.
 • Förändrade processer och arbetssätt för teknikinformationen.
 • Nya format eller nya strukturer att presentera teknikinformation på.

Kanske har ditt företag genomfört en förändring eller har du tips på något annat företag som gjort detta?

Välkommen med ditt förslag på talare; mejla en halv A4-sida innehållande förslag, beskrivande text och kontaktuppgifter samt, om det är relevant, gärna en kort biografi. Skicka ditt förslag till boti2017@boti.se senast den 31 maj. Om du har förslag på annan talare än dig själv/din egen organisation så räcker det med kontaktuppgifter och en kort beskrivning så söker vi upp ert tips för att be om input från dem.

Vi välkomnar förstås också alla utställare vid konferensen. I år tänkte vi kolla intresset att köra en demo. Det blir då i en särskild lokal, och kommer att innebära en extra kostnad motsvarande självkostnadspris för lokalen. Meddela oss om din organisation är intresserad!

Sedan hoppas vi givetvis att få träffa på dig som besökare på konferensen!

Varma hälsningar, BOTIs arbetsgrupp för BOTI 2017
Johan Thornadtsson, Sigma Technology
Anna-Karin Andersson, Saab

www.boti.se