Digitaliseringen går i rasande fart. Det driver på teknikutvecklingen, skapar nya affärsmodeller samt förändrar användningen av information.

Men få företagsledningar fokuserar på teknikinformation och riskerar därmed att missa en konkurrensfördel.

Teknikinformation täcker allt ifrån anvisningar för enkla produkter som hushållsmaskiner och möbler till komplexa system som utrustning för fabriker, flygplan, datorsystem. Dålig teknikinformation kan sänka en bra produkt så att den inte alls lever upp till sin prestanda. I den globala digitala ekonomin är information, inte minst teknikinformation, ett konkurrensmedel vars betydelse hela tiden ökar i och med högre krav från användarna samt alltmer komplexa produkter och tjänster.