Äldre företag är vana vid att beskriva produkter i text och bild, men snyggt renderade 3D-modeller breder ut sig allt mer som informationsbärare till slutkunden. Ett exempel på ett företag som använder sig av 3D-modellering är Animech (1). De skapar produktinformation till olika företag bl.a. genom att bryta ner en maskin till dess komponenter i en 3D-miljö. Ett annat sätt att använda 3D-modellering är via AR och där har IKEA (2) lanserat en app där det går att testa deras möbler i din egna hemmamiljö. I vilka andra aspekter har du sett 3D-modeller användas för att förmedla information till användaren? Har du någon favoritmetod för att engagera användaren i informationshämtningsprocessen?

(1) https://animech.com/products/anipart/
(2) https://www.youtube.com/watch?v=UudV1VdFtuQ