I den senare delen av 2018 genomförde 17 personer, från Atlas Copco Industrial Technique och Xylem Water Solutions, ett BOTI-event kring produktinformation.
Förutom att nätverka, var målet att dela med sig av erfarenheter; vad som fungerar bra & utmaningar, samt att varje deltagare skulle ta med sig minst tre värdefulla take-aways.

Eventet var mycket uppskattat av båda teamen och man konstaterade att man har kommit olika långt på olika områden.
Tack vare utbytet kunde det team som kommit längre på något område inspirera till konkreta handlingar för det team såg utmaningar.

erfarenhetsutbyte