Arrangörerna av konferensen LocWorld beskriver den som särskilt värdefull för företag som vill satsa på nya internationella marknader.

“LocWorld är den ledande konferensen för översättning, lokalisering och global webbplatshantering. Deltagare är personer som ansvarar för att kommunicera över gränserna för språk och kultur på den globala marknaden. Med en särskild tonvikt på global verksamhet ger konferensen en möjlighet för utbyte av högvärdesinformation på marknaden för språk- och översättningstjänster och teknik.”

Mer info här >>