Välkommen till BOTI Live 2021!

I år leder Karin Adelsköld oss genom en konferens fylld med tal och diskussion om teknikinformation. Årets program finner ni nedan. Passa på att köpa biljetter innan sista anmälningsdag!

Datum: 19-20 oktober

Plats: Epicenter Stockholm och online

Dag 1 10:00-16:00 med efterföljande middag för deltagare på plats 

Dag 2 09:00-15:15

Sista anmälningsdag är 15 oktober för deltagande på plats och 17 oktober för deltagande online.

Anmäl er som utställare och få gratis medlemskap i BOTI, om ni är nya medlemmar, under resten av 2021 och hela 2022!

Teknikinformation i olika branscher

Vad gör vi?

Vi berör ämnen som vad vi i vår bransch kan lära från forskare som skriver sin egen dokumentation, hur man arbetar inom medtech, och hur ny teknik påverkar teknikinformation.

Gäster är bland andra Mikaela Gidlund (Sectra), Tua Holm (Sectra), Håkan Stake (Saab) och Jesper Eisfeldt (KI).

Datum: 19/10

AI för översättning

Vad löser det?

Vi pratar om allt från AI för nybörjare till vad senaste forskningsrönen säger. Avsnittet avslutas med en paneldiskussion med talarna. 

Gäster är bland andra Johan Boye (KTH), Sten von Troil (TransPerfect) och Lamis Mhedhbi (Acolad).

Datum: 19/10

Ett decennium med BOTI

Vad händer nu?

Vi får återbesök av populära talare på BOTIs tidigare konferenser som berättar vad som har hänt sen dess. Vi får uppdateringar om ämnen som visualisering av stora datamängder, text som skrivs automatiskt av bottar, och värdet av att få rätt information vid rätt tillfälle. Avsnittet avslutas med en paneldiskussion med BOTIs styrelse, där det är fritt fram för frågor och synpunkter.

Gäster är bland andra Lena Öresjö (Väderstad), Sverker Johansson (Högskolan Dalarna), Jonas Löwgren (LiU) och Anders Ynnerman (LiU).

Datum: 19/10

Alternativ till text

Vad finns det för möjligheter?

Vi lär oss om hur man tar fram en attraktiv video till sin produkt och hur man bör tänka kring verktyg och format. Vi får även höra om de möjligheter användning av 3D modeller genom model-based definition (MBD) öppnar upp för teknisk dokumentation. 

Gäster är bland andra Johnny Fägersten (Sigma), Wouter Maagdenberg (TXTOmedia), Hans de Groot (TXTOmedia) och Rikard Eklöv (Combitech).

Datum: 20/10

Teknikinformation

Vad tycker andra?

Vi tittar närmare på vad personer i andra roller tycker om teknikinformation. Bland annat täcker vi utmaningar med att jobba med teknikinformation för stora IT-system och strategier för att överkomma den. Vi tar även tempen på publiken om utmaningar ni möter och för en diskussion om hur vi kan lösa dem. 

Gäster är bland andra Markus Fagerud (Saab), Jacob Gullbring (Saab) och Emma Bayne (Alfa Laval).

Datum: 20/10

Teknikinformatören 2025

Vad gör vi då?

Hur skiljer sig teknikinformatörens roll 2025 mot en content strategist eller en UX-writer? Kan ett företag outsourca dokumentation till sina egna användare? Med dessa frågeställningar undersöker vi hur teknikinformatörens roll ser ut om några år och vilka kompetenser vi kommer behöva.

Gäster är bland andra Malin Hammarberg (Sigma), Jason Brim (Lynk & Co), Oleg Pridiuk (The Community Punks), Frida Löwgren och Henrik Alvstråle (BOTIs omvärldsbevakningsgrupp).

Datum: 20/10

Sponsorer

signifikant

Möt årets konferencier, Karin Adelsköld!

Följ oss på sociala medier