BOTI 2024 kommer att äga rum 23 – 24 oktober på Brygghuset i Stockholm.