Även konferensvärlden ställer om till digitala alternativ online.
BOTI listar här några internationella konferenser som nu blivit tillgängliga utan att geografiskt röra på sig.

Notera att några av konferenserna är planerade i annan tidzon än svensk.

STC Summit, Maj 17-20 2020, USA östkust (GMT-4)
BOTI planerar för deltagande här

OmnichannelX Conference, Juni 8-11, 2020

Tekom SummerCON, Juni 22-25, Tyskland

Write the Docs, Augusti 2020, Portland USA

Write the Docs, hösten 2020, Prague Tjeckien

Väl mött i cyberrymden!