Alla företag och organisationer med professionell verksamhet inom teknikinformation är välkomna att bli medlemmar i BOTI. 
Medlemsavgiften för en organisation eller ett företag är 6 000 kr/år.