Alla företag och organisationer med professionell verksamhet inom teknikinformation är välkomna att bli medlemmar i BOTI. Grundkravet för medlemskap är att verksamheten ska vara regelbunden under minst två bokslut i följd.
Medlemsavgiften för en organisation eller ett företag är 6 000 kr/år.