Under dagen genomfördes BOTI:s årsstämma för 2019. Denna gick av stapeln i SAAB:s lokaler mitt i Stockholm och efter mötet fick vi en rundtur i deras showroom. Mycket intressant att höra hur arbetet med SAAB:s grafiska profil samt uppbyggnad denna lokal genomförts. Tack Johannes!

Innan årsmötet fick vi dessutom en dragning kring Ericssons arbete med produktinformation. Dominic McAleenan, Strategic Product Manager, höll ett mycket intressant anförande. Ett antal medlemsföretag var på plats och avlade sin röst. Avgående styrelsen tackades av och ny styrelse valdes in. Ny ordförande är Mats Hermansson från SAAB och Eric Tengstrand, Etteplan, ersätts av Magnus Pårup från samma företag.

Tack alla ni som var med!