Omställning till agila utvecklingscykler och kontinuerlig integration av ändringar, kan leda till att skärmbilder snabbt blir daterade.

I en artikel i ISTC’s medlemstidning Communicator, beskrevs nyligen en design för att grafiskt förenkla skärmbilder i teknikinformation.

Läs mer om ”Simplified User Interface (SUI)” här >>