BOTI har tidigare delat information om hur SS-EN ISO 20607:2019 Maskinsäkerhet – Instruktionsbok – Allmänna principer för utarbetande, bland annat spås bli en dörröppnare för utökad digital leverans av instruktionsböcker till maskiner inom EU.

Undrar du vad ISO 20607 kan innebära för din verksamhet?
SIS erbjuder kurser, mer info här >>

Undrar du hur ISO 20607 relaterar till andra standarder på området?
T.ex.

Läs en guide här >>