Vad betyder det omfattande internationella standardiseringsarbetet för att möta den bredare och djupare digitala samverkan som kännetecknar det framväxande nya digitala industrilandskapet som brukar benämnas Smart Industri.

Industrin har (inte utan möda och alltid framgång) dragit nytta av och anpassat sig till nya teknologier i några stora steg, Ånga som kraftkälla till El, Löpande band och masstillverkning, Industrirobotar och Automation. Gemensamt för dessa steg är att man effektiviserat det fysiska arbetet i avgränsade produktionskedjor i vilka man kopplat ihop maskiner, datorer och programvaror från specifika leverantörer.

I den 4e generationens Industri utvecklas en standardbaserad infrastruktur för att människa-människa-maskin-maskin skall kunna samarbeta genom att kommunicerar digital standardiserad och semantiskt entydig information oberoende av leverantör. Därigenom kommer effektiva produktionskedjor snabbt och effektivt kunna bildas mellan såväl små som stora , lokala som globala aktörer för att flexibel anpassa sig till nya/ändrade marknadskrav och samhällsregleringar.