BOTI har tidigare rapporterat att denna, då förestående, harmonisering bl.a. öppnar upp för delvis digital leverans av instruktionsmanualer till maskiner.

Länkar:

Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer (SS-EN ISO 20607:2019)

Publiceringen i EU kommissionens Officiella Journal – beslut 2020/480
“COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2020/480 of 1 April 2020 – amending Implementing Decision (EU) 2019/436 on harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 6006/42/EC of the European Parliament and of the Council”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0480&from=EN