Terminologifrämjandet, som är en ideell förening för terminologi och fackspråk skriver i ett pressmeddelande:

Terminologicentrum TNC lades officiellt ned den sista december 2018 och Terminologifrämjandet vill i någon mån fortsätta hålla terminologifanan högt. Terminologifrämjandet ska enligt stadgarna ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället”. Det innebär framför allt att föreningen är tänkt att bli en samlingspunkt för frågor som har med fackspråk och terminologi att göra och den ska särskilt lyfta fram terminologens yrkesroll. Och agera inspiratör och kanske arrangör och debattör emellanåt!

Pressmeddelandet finns i sin helhet här: https://terminologiframjandet.se/h552a9FtZ/wp-content/uploads/2019/09/Pressmeddelande_TF_sep2019.pdf.

Läs mer om Terminologifrämjandet här: www.terminologifrämjandet.se.