Förutom ordinarie årsmöte, i år hos Sigma på Valhallavägen i Stockholm, hölls fem uppskattade presentationer för deltagarna på ämnena:

 • Funderingar kring agil dokumentation
 • Internationella standarder (ISO, CEN) och utbildningsmöjligheter
 • Distansutbildning inom teknikinformation
 • Uppnå högre kvalitet på teknikinformation
 • S1000D och konfigurering av teknikinformation

Medlemmar i BOTI hittar sammanfattningar med nyckelbudskap, samt presentationerna här >>

Rapport ordinarie årsmöte

Till ordförande för årsmötet valdes Mats Hermansson (SAAB), tillika sittande ordförande i BOTI.

Mats Hermansson (SAAB) fick även förnyat förtroende som ordförande för BOTI 2020 av medlemsföretagen. För de tre ledamot-platser som var uppe omval, återvaldes sittande ledamöter. Detta gav en styrelse 2020 som är identisk med 2019:

 • Mats Hermansson, SAAB (ordförande)
 • Karin Reichard, Atlas Copco (vice ordförande)
 • Erik Sundström, Infotiv (ledamot)
 • Johan Thornadtsson, Sigma Technology (ledamot)
 • Karl Bjelkesjö, Xylem (ledamot)
 • Magnus Pårup, Etteplan (ledamot)

Ulf Carlsson (Syntell) fortsätter att driva arbetet med att söka styrelsemedlemmar i valberedningen, som skulle behöver en eller två personer till.

Mats Hermansson berättade om BOTIs verksamhet under året, bland annat i de olika arbetsgrupperna: webb, webbinarium, omvärldsbevakning, lagar & standarder, kompetensförsörjning och konferensgruppen.

Flera medlemsföretag har valt att engagera sig i de olika arbetsgrupperna under året, vilket bland annat lett till ny webb-design, utökad omvärldsbevakning, fler webbinarier, samt en mycket högt betygsatt konferens. Det finns utrymme för än fler att engagera sig, vilket uppmuntras från styrelsen.

Väl mött under 2020!