Teknikinformation

Teknikinformation är saklig och faktabaserad information om produkter, processer, ämnen och tjänster. Teknikinformation används under hela livscykeln: från utveckling, försäljning, installation, användning och underhåll till avveckling.

Teknikinformation kan bestå av text, bild, film, ljud eller annan media som distribueras på ett lämpligt sätt för användarna: exempelvis online, som inbyggda element eller i tryckt form.

Exempel på dokumentation som räknas som teknikinformation:

 • Bruksanvisningar
 • Processbeskrivningar
 • Monteringsanvisningar
 • Tekniska datablad
 • Utbildningsmaterial runt produkter och processer
 • Beskrivningar av kemiska ämnen
 • Funktionsbeskrivningar
 • Serviceanvisningar
 • Säkerhetsdatablad

Exempel på dokumentation som inte räknas som teknikinformation:

 • Vetenskapliga skrifter
 • Marknadsföringsmaterial
 • Journalistiska texter
 • Skönlitteratur, prosa
 • Övrigt utbildningsmaterial (exempelvis kurslitteratur)

Vad är teknikinformationsbranschen?

Branschen för teknikinformation består av organisationer som på konsultbasis producerar teknikinformation, interna avdelningar på företag med uppgift att ta fram teknikinformation, samt beställare av teknikinformation och andra intressenter.

Teknikinformatörers yrkesroller

Termen teknikinformatör (technical communicator) är ett samlingsnamn för ett antal yrkesroller som producerar teknikinformation. En teknikinformatör kan inneha en eller flera yrkesroller. Här är en förteckning över olika teknikinformatörsroller som är vanliga idag samt exempel på arbetsuppgifter för de olika rollerna:

Svensk benämning Engelsk benämning Beskrivning
Teknikinformatör Technical Communicator Samlingsnamn för yrkesrollerna nedan.
Teknisk skribent Technical author, technical writer Skriver texter efter underlag från ämnesexperter.
Teknisk redaktör Technical editor Granskar och bearbetar befintlig text, struktur och layout.
Teknisk illustratör Technical illustrator Skapar bildmaterial till teknikinformation.
Teknisk animatör Technical animator Skapar animationer till teknikinformation.
Informationsdesigner Information designer Designar teknikinformation så att den blir så begriplig och lättillgänglig som möjligt.
Informationsarkitekt Information architect, information engineer Organiserar och strukturerar teknikinformation på ett effektivt och hållbart sätt.
Innehållsförvaltare Content manager Ansvarar för lagring, hantering och återanvändbarhet av teknikinformation i digital form samt eventuellt publicering.
Teknisk översättare Technical translator, technical interpreter Översätter och lokaliserar teknikinformation från ett språk till ett annat språk.